Chích vaccine mũi 2 cách mũi 1 bao lâu

Vậy thời gian chích vaccine mũi 2 cách mũi 1 bao lâu?

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, 2, 3, 4 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Riêng mũi thứ 4 (mũi nhắc thứ 2) được tiêm cho các đối tượng: người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như nhân viên y tế, cán bộ đầu ngành (công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch) , trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc trong khu công nghiệp.

Khoảng cách giữa các mũi tiêm đối với người từ 18 tuổi trở lên như sau:

Mũi tiêm thứ nhất: Tiêm càng sớm càng tốt. Đối với người mắc Covid-19 có thể tiêm ngay sau khi khỏi bệnh và hoàn thành cách ly y tế theo quy định.

Mũi thứ 2 tiêm: Mũi thứ 2 tiêm cách mũi 2 khoảng 3-4 tuần đối với vắc xin Vero Cell, Pfizer, Moderna và 6 Tuấn đối với vắc xin Astrazeneca. Đối với những người đã mắc Covid-19 có thể được tiêm ngay sau khi khỏi bệnh và hoàn thành cách ly y tế theo quy định.

3 – Mũi 3 (mũi 1 nhắc): Thời gian tiêm mũi 3 sau mũi 2 ít nhất 3 tháng. Đối với những người đã mắc Covid-19 có thể được tiêm ngay sau khi khỏi bệnh và hoàn thành cách ly y tế theo quy định. Sử dụng cùng loại vắc xin với liều lượng cơ bản hoặc vắc xin mRNA; Hoặc vắc xin Astrazeneca nếu liều cơ bản tiêm cùng với vắc xin Sinopharm (Vero cell) hoặc vắc xin MRNA.

Mũi thứ 4 ( nhắc mũi thứ 2): Thời gian tiêm mũi thứ 4 sau mũi thứ 3 ít nhất 4 tháng. Đối với những người đã mắc Covid-19 phải đủ khoảng cách sau 3 tháng. Vắc xin dùng để tiêm là Pfizer, Moderna, Astrazeneca, cùng loại vắc xin mũi 3 (mũi 1).

Đối với trẻ từ 12 – 17 tuổi, trên địa bàn các huyện, thành phố tiếp tục triển khai tiêm mũi 1 và mũi 2, đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1). Khoảng cách giữa mũi 2 và mũi 1 ít nhất là 3-4 tuần. Khoảng cách giữa mũi thứ ba và mũi thứ hai ít nhất là 5 tháng. Người mắc Covid-19 phải có khoảng cách tối thiểu sau khi mắc Covid-19 là 3 tháng. Loại vắc xin dùng cho trẻ từ 12-17 tuổi là của Pfizer.

Đối với trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm tiếp mũi 1 và mũi 2. Khoảng cách giữa mũi tiêm thứ nhất và mũi thứ hai ít nhất là 3-4 tuần. Đối với trẻ đã mắc Covid-19, chỉ tiêm sau khi mắc Covid-19 ít nhất là 3 tháng sau 3 tháng. Vắc xin dùng để tiêm là Moderna hoặc Pfizer.